فهرست مطالب: پایان نامه هوش مصنوعی

پنج‌شنبه 30 مهر 1394 ساعت 12:39
 • مقدمه‌
 • فصل اول کلیات هوش مصنوعی
 • هوش مصنوعی 
 • هوش‌ مصنوعی‌ چیست‌؟
 • هوش‌ مصنوعی‌ و هوش‌ انسانی‌
 • شاخه‌های‌ هوش‌ مصنوعی‌
 • سیستم‌های‌ خبره‌
 • تاریخچه هوش مصنوعی
 • تعریف و طبیعت هوش مصنوعی
 • فلسفهٔ هوش مصنوعی
 • مدیریت پیچیدگی
 • تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
 • هوش مصنوعی ترکیبی 
 • فصل دوم کاربرد هوش مصنوعی
 • کاربرد هوش مصنوعی
 •  هوش مصنوعی و کاربرد آن در اطلاع رسانی
 • منطق فازی و هوش مصنوعی‌
 • هوش مصنوعی و کاربرد آن در علم اقتصاد
 • کاربرد هوش مصنوعی در بازیهای کامپیوتری
 • اشاره 
 • انواع هوش مصنوعی
 • هوش مصنوعی در ژانرهای بازی
 • پیدایش و پیشرفت هوش مصنوعی 
 • نظریه‌ها و روش‌های رایج 
 • معرفی میان‌افزار RWAI 
 • فصل سوم    تکنیک ها و زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
 • تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی
 • PROLOG
 • LISP
 • محیطهای هیبرید
 •  1-نمایش شیء گرا از محدوده اشیاء
 • 2-قوانین نمایش اطلاعات neuristic
 • 3-پشتیبانی از انواع روش های جستجو
 • 4-توصیف دامنة کاربرد عملکرد متقابل و تأثیرات جانبی
 • 5-تداخلگرهای گرافیکی
 • 6-اجتناب از زبانهای زیرین
 • 7-توانائی ترجمه اطلاعات جهت اجرای سریعتر یا تحویل روی یک ماشین کوچکتر
 • 8.   یک نمونه هیبرید
 • 9.   انتخاب زبان کاربردی
 • فصل چهارم آموزش و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی با اطلاعات ناقص
 • 1ـ معرفی 
 • 2ـ اطلاعات گم شده و کنترلشان در زمینه های متفاوت کاربرد 
 • 3ـ یک روش تازه برای کنترل اطلاعات گم شده توط شبکه های عصبی 
 • 4 ـ آزمایش تجربی 
 • 5ـ به کارگیری ابزار توسعه یافته برای مراحل حذفی 
 • 6ـ نتیجه گیری 
 • Abstract
 • منابع و مآخذ

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.